Pilot kutatások

A: Éghajlatváltozás természetes ökoszisztémákra gyakorolt hatásainak vizsgálata

A.1 Kutatási módszerek az éghajlatváltozás természetes ökoszisztémákra gyakorolt hatásainak vizsgálatára - Prof. Dr. Mátyás Csaba, dr. Gálos Borbála (EMK)

A.2 Magyarországi honos rovarfajok elterjedési területének változása – a klímaváltozás közvetlen és közvetett hatásai - Prof. Dr. Lakatos Ferenc (EMK)

B: Az éghajlatváltozás kultúr-ökoszisztémákra gyakorolt hatásainak vizsgálata

B.1 A klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre - Prof. Dr. Neményi Miklós (MÉK)

B.2 Termésbiztonság növelése és peszticid mentes növényvédelem – mikroalgák biotechnológiai alkalmazása a növénytermesztésben és növényvédelemben - Prof. Dr. Ördög Vince (MÉK)

B.3 Informatikai rendszerek a “tisztább technológiák” szolgálatában - Soós Sándor (SKK)

C: Megújuló alapanyagok alkalmazása, megújuló energiahordozók, életciklus elemzés

C.1 Épületek hatása a klímára - Dr. Pásztory Zoltán (SKK)

C.2 Megújuló alapanyagok széleskörű alkalmazási feltételeinek megteremtése - Dr. Dénes Levente, dr. Csóka Levente (SKK)

C.3 Megújuló alapanyagok széleskörű alkalmazási feltételeinek megteremtése – dendromassza termesztésének lehetősége - Dr. Kovács Gábor, dr. Czupy Imre (EMK)

C.4 Az életciklus-elemzés alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata - Dr. Pájer József (EMK)

D Biodiverzitás-indikátorok kidolgozása és monitoring rendszer kiépítése a hazai erdőkre - Prof. Dr. Bartha Dénes (EMK)

E: Interdiszciplináris kutatócsoport kialakítása az erdei biodiverzitást meghatározó faállomány jellemzők feltárása céljából - Dr. Ódor Péter (MTA ÖK)

F: A klímaváltozás ökoszisztémákra gyakorolt hatásait monitorozó rendszer működtetése - Dr. Skribanek Anna (TTMK)

F.1 Abiotikus monitoring vizsgálatok - Prof. Dr. Kolláth Zoltán (TTMK)

F.2 Botanikai és zoológiai monitoring - Dr. Gyurácz József (TTMK)

F.3 Paleoklíma monitoring - Dr. Korponai János (TTMK)

F.4 Bioüzemanyag előállítás magyarországi lehetőségeinek vizsgálata a klímaváltozás várható hatásainak figyelembevételével - Prof. Dr. Palocz-Andresen Mihály (TTMK)

G: Társadalmi tudatformálás, konfliktuskezelés az éghajlatváltozás tükrében - A környezet- és éghajlatváltozás okozta társadalmi és gazdasági konfliktusok illetve az alkalmazkodás stratégiáinak feltárása - Dr. Jankó Ferenc (KTK), Lampert Bálint (AK)